De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Dit willen wij graag voor zijn.

Voorkomen is beter dan genezen

Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Ook voor mensen die vanuit de ttv context in aanmerking komen met Flash, zoals bezoekers

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

Als je vragen hebt over, of te maken hebt met:

 • Discriminatie : het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen. Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • Pesten en gepest worden : Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter.
 • Integriteit : Onder integriteit verstaan we het open, eerlijk en transparant je sport uitvoeren. Iets wat bij matchfixing of dopinggebruik onder druk komt te staan
 • Intimidatie, machtsmisbruik en verbale agressie : iemands gedrag beïnvloeden door diegene angst aan te jagen. Intimidatie kan plaatsvinden door iemand in een machtspositie, richting iemand die minder of geen macht heeft
 • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig
 • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • Of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon op de juiste plaats is.

De vertrouwenscontactpersonen bij TTV Flash zijn:

Kim Klaus en René Bertrams.

Zij zijn te bereiken via e-mail: vcp@flash.nl

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het is de plek waar je met je verhaal terecht kunt en waar je hulp krijgt om de juiste plek te vinden. Het NOC*NSF is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

Luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar  mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond, ISR, of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
Hij / zij is bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenscontactpersonen?

Meldingen zijn vertrouwelijk. Het noodzakelijk verder communiceren aan personen of instanties gaat in overleg.

Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het  bestuur. Indien nodig rapporteert de contactpersoon anoniem aan de voorzitter.